Otazníky na každý den

Známý tvrdí, že u nás roste víc než miliarda stromů. Je to možné?

Co by ne? Velmi hrubý odhad počtu stromů můžeme udělat za rozumného předpokladu, že jich velká většina roste v lesích. Podle údajů ministerstva zemědělství je celkový objem dřeva v lesích asi 650 milionů kubických metrů. Do výpočtů se přitom zahrnuje jen takzvané hroubí, tedy stromy s kmeny silnějšími než sedm centimetrů ve výšce 1,3 metru. Objem průměrného stromu obnáší přibližně 0,3 kubíku, z čehož plyne, že jen v lesích rostou asi dvě miliardy stromů.

Největší lesní plochu u nás zaujímají smrky (54 %), následují borovice (17,5 %), duby (6,3 %), buky (6,0 %) a modříny (3,8 %). Z toho se dá například soudit, že na jednoho člověka u nás připadá asi sto větších smrků.